Wallonië iets harder aan het werk
De Waal zoals hij in september 2006 door een cartoonist van Le Soir werd geportretteerd. Le Soir Foto: © Le Soir
De Belgische werkgelegenheid stabiliseerde in het eerste kwartaal van 2007 op een zeer hoog niveau. In Wallonië nam de werkloosheid af, terwijl ze in Vlaanderen en Brussel lichtjes steeg.

ARBEID

Van onze redacteurDe arbeidsmarkt in ons land draait op volle toeren. Werkgevers schreeuwen om arbeiders. Die gunstige evolutie komt ook nog eens tot uiting in de cijfers die de algemene directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie verzamelde over het eerste kwartaal van dit jaar.

In die periode waren er in ons land gemiddeld 375.056 werklozen, tegen gemiddeld 374.104 in het laatste kwartaal van 2006. In Vlaanderen en Brussel nam het aantal werklozen in die periode lichtjes toe, terwijl in Wallonië een daling werd opgetekend. De jongerenwerkloosheid daalde in alle gewesten, maar de werkloosheid van personen tussen 25 en 49jaar en van 50-plussers nam toe in Vlaanderen en Brussel.

Ondanks de gunstige evolutie telt het Waalse Gewest wel nog altijd de meeste werklozen. Vlaanderen telde in het eerste kwartaal van dit jaar 138.765 werklozen, tegenover 81.871 in het Brusselse gewest en 154.420 in het Waalse gewest.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2006 is de werkloosheid in het eerste kwartaal van dit jaar wel met 6procent afgenomen. In die periode bleef de vrouwelijke werkloosheid stabiel, maar daalde het aantal mannelijke werklozen met meer dan 11procent.

In het eerste kwartaal van 2007 waren 4.312.865 Belgen aan het werk. Dat is iets minder dan de piek van 4.327.443 werkenden die in het laatste kwartaal van vorig jaar gehaald werd. Wat hier opvalt, is dat het aantal werkenden zowel in Brussel als Wallonië toenam, terwijl in Vlaanderen een lichte daling van het aantal werkenden werd opgetekend. Maar de FOD Economie wijst er wel op dat Vlaanderen in het vierde kwartaal van 2006 al buitengewoon goede arbeidsmarktresultaten behaalde. Vlaanderen telde in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 2.651.260 werkenden, tegenover 371.386 in Brussel en 1.290.229 in Wallonië.

Om seizoensgebonden afwijkingen uit te sluiten worden de cijfers het best vergeleken met die van het jaar voordien. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2006 groeide de totale werkende bevolking met 3,3procent. Bij de mannen werd een groei opgetekend met 3,6procent, terwijl bij de vrouwen de werkgelegenheid toenam met 3procent. Opvallend is dat vooral het aantal werkende 50-plussers is toegenomen (+8,4 procent), terwijl de werkgelegenheid bij de jongeren afnam met 3,3procent.

Als het aantal werkenden in het eerste kwartaal van 2007 vergeleken wordt met het eerste kwartaal van 1999 -toen de eerste regering-Verhofstadt aantrad- zijn er in ons land 352.805 werkenden bijgekomen. Tegenover het eerste kwartaal van 2003, het beste vergelijkingspunt om de voorbije regering te beoordelen, zijn er 305.844 werkenden bijgekomen.

De werkgelegenheidsgraad -het aantal werkenden tegenover de totale beroepsactieve bevolking- bedroeg in het eerste kwartaal van 2007 61,7 procent. Dat is iets minder dan de 62,1 procent die in het vierde kwartaal van 2006 werd gehaald, maar nog altijd een stuk beter dan de 60,3 procent van het eerste kwartaal van 2006. Er moet echter nog een lange weg afgelegd worden om de Europese doelstelling van 70procent te halen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig