1.Kijk naar uw dak. Begin bij het begin. De dakoriëntatie is van groot belang voor een goed rendement van fotovoltaïsche systemen (PV). Met een dak gericht van het zuidoosten tot het zuidwesten zit u goed. Een zadeldak moet een helling hebben tussen 10 tot 60 graden. Volgens Jo Neyens van de PV-sectorfederatie moeten we het in Vlaanderen niet zozeer hebben van de rechtstreekse, felle lichtinval van de zon maar van de regelmatige belichting het hele jaar door.

2.Schaduw is de grootste vijand. In onze contreien moet veel meer gelet worden op schaduw. Het is dus uitkijken in welke mate een schoorsteen, bomen en zelfs palen van de openbare verlichting het dakvlak overschaduwen. Schaduw op een zonnepaneel is zoals je voet op een tuinslang zette. Als de toevoer wordt beperkt, moet je het daarmee doen. Hoe groot die toevoerbron ook is.

3.Bestudeer uw elektriciteitsfactuur. Het overdimensioneren van een zonne-energiesysteem op uw dak is zeer af te raden. Het is dan ook absoluut nodig dat je weet hoeveel elektriciteit je jaarlijks verbruikt, inclusief de gratis stroom. Tegelijk moet er goed over nagedacht worden hoe het verbruik in de toekomst kan evolueren. De opbrengst van een investering in zonnepanelen is uitgesmeerd over twintig jaar. Dan kunnen bijvoorbeeld de kinderen al uitgevlogen zijn. Zoiets gaat meestal samen met een daling van het verbruik.

4.Check de voorwaarden in uw bouwvergunning. De Vlaamse overheid heeft de procedure voor de plaatsing van zonnepanelen gevoelig versoepeld. Het principe is dat zonnepanelen als dakbedekking worden bestempeld. Wie in een verkaveling woont, doet er goed aan de Verkavelingsvoorwaarden te checken.

5.Vergelijk zeker drie prijsoffertes. Aan installateurs van zonnepanelen geen gebrek. De webstek van de sectorfederatie BelPV telt bijna 80 leveranciers.

6.Vraag een referentielijst. Heel wat installateurs etaleren hun realisaties uitgebreid op hun website. Surfen maakt je al heel wat wijzer.

7.Opbouw of inbouw. Bij het kiezen van een fotovoltaïsch systeem maakt u best direct de keuze uit de twee mogelijke opstellingen. Ofwel de opbouw waarbij de zonnepanelen bovenop het dak komen, ofwel de inbouw in het dakvlak. Een recente studie van het Vito toont aan dat het verschil in opbrengst klein is. Opbouwsystemen leveren gemiddeld 2procent meer op. In de praktijk is het verschil verwaarloosbaar omdat vooral het aantal uren zonneschijn de opbrengst bepaalt.

8.Vraag een plaatsbezoek aan. De installateur kan pas een goede offerte maken als hij naar uw dak komt kijken. Al was het maar om in te schatten wat de gevolgen kunnen zijn op de opbrengst van schaduwinval.

9.Maak goede afspraken over de papiermolen. Wie staat in voor de aanvraag van de bouwvergunning, de groenestroomcertificaten en de keuring van de installatie? Een installatiebedrijf dat prat gaat op een goede dienstverlening neemt de papiermolen voor zijn rekening. Let er op dat de aanvraag voor de groenestroomcertificaten zo vlug mogelijk na de plaatsing gebeurt. Wil u in aanmerking komen voor de belastingaftrek, dan moet u erover waken dat de installateur een erkenningsattest kan afleveren.

10.Controleer periodiek de meterstand. Een aparte meter registreert de elektriciteitsproductie van uw zonnepanelen. De meterstand moet periodiek doorgegeven worden op de website van de Vreg, de Vlaamse regulator. Op basis van deze aangiftes krijgt u een vergoeding op uw bankrekening. (pse)