Nieuwkomers leren beter Nederlands

Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open VLD) kent 106.837euro steun toe aan de 'managers van diversiteit'. Vier van de negenentachtig geselecteerde projecten situeren zich in West-Vlaanderen.

Drie van de vier West-Vlaamse initiatieven moeten de kennis van de Nederlandse taal bij nieuwkomers stimuleren. Katho-Kortrijk krijgt 56.451 euro voor zijn proefpas hoger onderwijs ...