Waterkasteellaan

De gemeenteraad wil in de Waterkasteellaan een tonnagebeperking tot 3,5ton invoeren. Om die beperking ook structureel af te dwingen worden er bijkomende wegversmallingen gecreëerd. (isn)