Cultuurprijs

De tweejaarlijkse cultuurprijs ging dit jaar naar Danny Corstjens omwille van zijn verdiensten op muzikaal vlak. Van kindsbeen af haalde hij tal van prijzen. In 2008 behaalde hij met grote onderscheiding de diploma's bachelor en master in de muziek aan het Lemmensinstituut.