Trage weg

Op de gemeenteraad vroeg SP.A-fractieleider Johan Persyn wat de gemeente Lierde doet rond de Dag van de Trage Weg, een initiatief van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Het korte antwoord was veelzeggend: 'niets'. Burgemeester Marc De Brakeleer, tevens voorzitter Toerisme Vlaamse Ardennen, bleek niet op de hoogte van dit initiatief. Hierbij protesteerde SP.A-Lierde nog maar eens tegen de stiefmoederlijke behandeling van het Lierdese wandelpatrimonium. 'Een troef die te weinig uitgespeeld wordt in onze landelijke gemeente', vond Persyn. (edp)