Het fiscale plafond op de spaarrente gaat omhoog, zegt minister van Financiën Didier Reynders.

financien

Minister Reynders (MR) kondigde gisteren in de kamercommissie Financiën aan dat de maximumbasisrente op spaarboekjes (die vrijgesteld wordt van roerende voorheffing) zal worden opgetrokken tot 4,25 procent. Nu ligt het plafond voor de basisrente op 4procent.

Reynders pareerde daarmee het voorstel van SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven, die de vrijstelling tot 5procent wou doen optrekken, om 'het verlies aan koopkracht van de spaarders door de hoge inflatie op te vangen'. Voor die ingreep kreeg de fractieleider van de oppositie geen steun van de regeringspartijen. Volgens Vanvelthoven is de invoering van het nieuwe plafond van 4,25 procent door Reynders 'een eerste, maar te geringe stap'.

De politieke discussie over het plafond op de spaarrente kwam twee weken geleden in een stroomversnelling nadat de grootbanken, een na een en volgens verschillende formules, hun basisrente op de 'gewone' of de internetspaarrekeningen tot 4procent hadden opgetrokken. Meer dan 4procent ging niet wegens het geldende fiscale plafond, heette het.

Onder meer Deutsche Bank en Rabobank waren vragende partij om het plafond op te trekken, maar de sectorfederatie Febelfin liet afgelopen week nog weten dat er 'geen nood is aan een verhoging van die basisrentevoet'.

De minister van Financiën denkt daar anders over. Volgens Reynders gaat het om een gelijkstelling met het belangrijkste rentetarief (4,25 procent) dat de Europese Centrale Bank hanteert.

Hij pleit er tegelijk voor om een systeem in te voeren dat de basisrentevoeten moet verbinden met de aangroei- en getrouwheidspremies. 'Dat zal de transparantie voor de consument vergroten.' De bankcommissie CBFA moet daarover tegen het najaar een onderzoek klaar hebben. (jir)