Gemeente wil duiven van kerktorens

Het schepencollege van Zemst gaat de strijd aan met de duiven die zich in en op de kerktorens van de gemeente nestelen. De gemeente heeft de laatste jaren trouwens fors geïnvesteerd in het restaureren van kerkgebouwen op haar grondgebied. Zo werden de kerktorens van Zemst-Laar en Eppegem en de nis van de kerk van Weerde grondig gerestaureerd. De kerk van Elewijt staat in de steigers. De torens worden bevolkt door grote kolonies duiven. Zij bevuilen de historische gebouwen en zijn ook drager van heel wat ziektes. Hun uitwerpselen tasten de poreuze zandsteen aan waarmee de toren van Eppegem is opgetrokken, waardoor het verval wordt bespoedigd. De gemeente wil daar nu paal en perk aan stellen en zal in 2008 aan firma's advies vragen over de mogelijkheden en prijzen om de duivenpopulatie te beperken. (rbz)