Horizon

In het domein van de gemeenschapsbasisschool Horizon werden tien fruitbomen aangeplant op het grasperk aan de refter. (rds)