Belastingen

Het gemeentebestuur heeft de personenbelasting voor 2008 vastgelegd op 7,2 %. Gelet op de financiële toestand van de gemeente werden de opcentiemen bovendien vastgelegd op 1.200. (mdg)