Cultuurbeleidsplan

De gemeente wil meer afstemming van en communicatie rond het culturele aanbod in de regio en meer gemeenschappelijke initiatieven rond de ontsluiting van lokaal en regionaal erfgoed. Daartoe voorziet het cultuurbeleidsplan in een intergemeentelijke samenwerking. (psl)