Wegenwerken

In de meerjarenplanning staat dat er heel wat middelen gaan naar wegen- en rioleringswerken. Die komen nu in een stroomversnelling door het samenwerkingsakkoord met Hidrorio. Naast de projecten Heideweg en Bloemenwijk worden onder meer de projecten Brakenberg, Meerheide, Herentalsebaan en Sint-Martinusstraat geleidelijk aan opgestart. (msr)