BRUSSEL -- De Vlaamse regering en minister van welzijn en gezondheid Mieke Vogels (Agalev) reageren verbaasd op de beslissing van de Franse gemeenschapscommissie in Brussel (Cocof) om de zorgverzekering aan te vechten bij het Arbitragehof.
De Franstalige Brusselaars verwijten de Vlaamse decreetgever de bevoegdheid van de federale overheid te hebben geschonden. Ze voeren aan dat de Vlaamse zorgverzekering wordt gefinancierd via een stelsel van verzekeringen, terwijl de reglementering van verzekeringsondernemingen en dergelijke een federale bevoegdheid zou zijn, aldus Vogels.

Zelfde argumenten

De Cocof haalt volgens de Vlaamse regering echter dezelfde argumenten aan als de Franse gemeenschapsregering, die met het oorspronkelijke decreet naar het Arbitragehof was gestapt. Het Arbitragehof stelde in maart van vorig jaar echter ondubbelzinnig dat Vlaanderen wel degelijk bevoegd is om de zorgverzekering te organiseren, aldus Vogels.

Het ging volgens het Hof om een maatschappelijke dienstverlening in het kader van bijstand aan personen en dat is een gemeenschapsbevoegdheid, aldus de minister. Ze kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar het nieuwe arrest van het Arbitragehof.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig