BRUSSEL -- De Franstalige groenen vinden weinig positiefs terug in het paarse regeerakkoord. De overheidsbedrijven, de openbare dienstverlening, de maatregelen om de economie en de werkgelegenheid terug aan te zwengelen, de fiscale amnestie of het budgettair beleid: Ecolo heeft er haar bedenkingen bij.

Zo lijkt de doelstelling om 200.000 extra jobs te creëren volgens Ecolo niet haalbaar. Het zal voor een groot stuk om onzekere, halftijdse banen gaan, meent kamerlid Marie Nagy. Paars doet ook niks om te vermijden dat 20.000 banen verdwijnen in de overheidsbedrijven, luidde het.

De fiscale amnestie valt ook niet in goede aarde bij Ecolo. Die tast het principe van de fiscale billijkheid aan. Daarnaast hebben de groenen vragen bij de opbrengst van het systeem. Huytebroeck verwees naar Italië, waar de maatregel volgens haar de vastgoedprijzen de hoogte injoeg.

Dat de uitgaven in de gezondheidszorg met 4,5 procent mogen toenemen, is positief. Maar het is nog niet verworven, voegen de groenen er meteen aan toe. Ecolo is pessimistischer over het budgettair evenwicht van de sociale zekerheid. Ontevredenheid is er ook over het feit dat grote kapitalen niet belast worden. Dat zou een alternatieve financiering van de sociale zekerheid kunnen op gang brengen.

De achilleshiel van het paarse akkoord is het financieel plaatje, menen de groenen. Zij wijzen erop dat het financieel kader slechts één van de 66 pagina's van het akkoord inneemt.