BRUSSEL -- Minister van Staat Annemie Neyts krijgt dit jaar de driejaarlijkse Prijs Herman Vanderpoorten van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV). De onderscheiding, die voor de zesde maal wordt uitgereikt, gaat traditioneel naar een persoon die blijk geeft van kwaliteiten die kenmerkend waren voor wijlen minister Vanderpoorten, zo maakt het LVV vandaag bekend.
Met Neyts wordt voor het eerst een vrouwelijke laureaat bekroond. De jury wijst in zijn motivering op ,,de integriteit en de politieke rechtlijnigheid waarvan ze gedurende haar gehele politieke loopbaan heeft blijk gegeven''. Dit vertaalt zich in haar respect voor de rechtsstaat, haar burgerzin en staatsmanschap, alsook haar blijvende inzet voor de rechten van de Vlamingen in Brussel, luidt het.

Tenslotte wil de jury zijn waardering uitdrukken voor het ,,baanbrekend werk dat Annemie Neyts heeft verricht in de verspreiding en de verdediging van het liberale gedachtegoed, zowel op het lokale en federale niveau als op het internationale forum, en dit in een geest van openheid, verdraagzaamheid en humanisme''.

Vorige laureaten waren Albert Maertens, gewezen directeur-generaal van Het Laatste Nieuws , Prof. dr. Walter Prevenier, hoogleraar aan de Gentse Universiteit, wijlen minister van Staat Frans Grootjans, gewezen Wetstraatjournalist en hoofdredacteur van het Volksbelang Piet Van Brabant, en premier Guy Verhofstadt.

De prijs zal uitgereikt worden op zaterdag 29 november om 10.00 uur in de salons van het Hof van Beatrijs, Nazarethdreef 99 te 2500 Lier.