LEUVEN -- ,,Leuven wil dat de Vlaamse Gemeenschap een initiatief neemt om over de toekomst van het in onze stad gevestigde Vlaams Filmmuseum een breed overleg tot stand te brengen tussen al wie zich in Vlaanderen met film bezig houdt. In plaats van de actuele versnippering in verschillende musea, wordt er beter gewerkt aan één groot initiatief dat voluit financieel gesteund zou worden door de Vlaamse overheid''. Dat zegt de Leuvense schepen van Cultuur Saïd El Khadraoui (SP.A) vandaag.

De toekomst van het Vlaams Filmmuseum en -Archief is onzeker omdat Leuven het gebouw aan de Vanderkelenstraat, waarin het thans is ondergebracht, in de toekomst wil gebruiken voor de uitbouw van een grote museumsite. Het archief kan verhuizen naar een depot dat de stad zal bouwen en voor de filmvertoningen is er plaats in het kunstencentrum Stuk. Voor de eigenlijke museumfunctie maakt Leuven verdere steun afhankelijk van de inspanningen die de Vlaamse regering hiervoor wil leveren.

Museumsite

Agalev-Leuven pleit er ondertussen voor dat het Filmmuseum een plaats krijgt in de nieuwe museumsite. De Groenen wijzen hierbij naar de publieke interesse in dit museum en het feit dat het archiveren en vertonen van film niet losgekoppeld mag worden van de verzameling oude filmtoestellen. Een en ander kan bovendien perfect ingepast worden in het in opdracht van de stad door Jan Hoet uitgedachte concept van een 'kunsthotel met vele kamers' voor het nieuwe museum. Na het verlies van het Sportmuseum (dat naar het Bloso-domein in Hofstade gaat) en het opgedoekte Gasmuseum dreigt Leuven op enkele jaren tijd weer een museum te verliezen.

Handtekeningen

Het Vlaamse Filmmuseum en -Archief werd 13 jaar geleden in het leven geroepen en bevat momenteel zo'n 6.300 filmtitels, 840 filmtoestellen en 3.300 boeken. Een delegatie van het museumbestuur overhandigde enkele maanden geleden nog 1.500 handtekeningen onder een petitie om het te laten voorbestaan. Bij de uitreiking van de Leuvense 'Fonske'-filmprijzen in december jongstleden beloofde Vlaams minister Van Grembergen dat hij de Vlaamse regering zou trachten warm te maken om een goede oplossing te vinden voor het actuele huisvestingsprobleem.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in