BRUSSEL -- Het personeel van de gevangenis van Sint-Gillis heeft vandaag rond 13.00u. spontaan het werk neergelegd om de ,,catastrofale toestand'' in de gevangenis aan te klagen. Dat heeft algemeen secretaris van het vakbondsfront ACOD/CCOD, Jean Lizen meegedeeld.

,,Vijfennegentig procent van het personeel legde vanmiddag het werk neer om het tekort aan personeel, de blokkering van aanwervingen en de onuitgevoerde beloften aan te klagen'', zo verduidelijkte de vakbondssecretaris.

Als voorbeeld geeft hij aan dat er een tekort is aan personeel wanneer gedetineerden naar privé-ziekenhuizen worden overgebracht. Dit omdat in het medisch centrum van de gevangenis geen operaties meer worden uitgevoerd. Bovendien worden gevangenen uit andere penitentiaire instellingen naar Sint-Gillis gebracht voor verzorging. En ook daarvoor is er niet genoeg personeel. ,,Het personeel vraagt deze transfers stop te zetten'', onderstreept Jean Lizen.

De staking zal worden voortgezet tot vrijdagochtend 6u. Intussen zorgt de federale politie voor de bewaking van de gevangenis.

,,Het is aan minister van Justitie (Marc Verwilghen) om aan zijn collega van Ambtenarenzaken Luc Van Den Bossche te vragen de middelen te deblokkeren voor de penitentiaire sector'', voegde de vakbondssecretaris nog toe.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig