BRUSSEL -- Federaal minister van Mobiliteit, Bert Anciaux, wil snel een geluidskadaster opmaken op basis van reële metingen van de geluidsoverlast veroorzaakt door de luchthaven van Zaventem. ,,Met het op elkaar afstemmen van de bestaande meetnetten moet dat snel realiseerbaar zijn'', meent hij.
Anciaux reageert daarmee op de persconferentie van Brussels minister van Leefmilieu Didier Gosuin eerder op de dag. Daar herhaalde Gosuin dat het Brussels gewest het nieuwe spreidingsplan van Anciaux niet zal bekijken zolang er geen geluidsbelastingkaart bestaat.

Zo'n kadaster bestaat al, benadrukt Anciaux. Maar het is niet gebaseerd op reële metingen op de grond. Wèl op basis van het type toestel, de vliegroutes, de vluchtfrequentie en dergelijke. Een geluidskadaster dat de werkelijke geluidsimpact van overvliegende toestellen weergeeft, zou relatief snel klaar kunnen zijn.

Momenteel meten zowel de milieuadministraties van het Brussels gewest (BIM) als van het Vlaams gewest (AMINAL) het vliegtuiglawaai. Ook luchthavenexploitant BIAC heeft een eigen meetnet. De cijfers van de verschillende meetnetten worden al in de overlegcommissie met geluidsexperten van de verschillende overheden besproken. Maar die commissie komt maar heel sporadisch bijeen.

,,Ik ga aan mijn Brusselse en Vlaamse collega's, Didier Gosuin en Ludo Sannen, voorstellen om op korte termijn de resultaten van hun meetnetten en dat van BIAC samen te leggen'', kondigt Anciaux aan. Op die manier moet duidelijk zijn welke hinder de Vlamingen en Brusselaars van het luchtverkeer ondervinden. De resultaten belooft hij vervolgens te vergelijken met het ,,theoretisch'' geluidskadaster. Eerder had Anciaux al aangegeven dat hij na de invoering van nieuwe vluchtroutes via metingen de impact ervan zou controleren.

Nauwelijks meer vluchten dan beloofd

De federale minister van Mobiliteit is het overigens niet eens met de bewering van Gosuin dat de hoofdstad 's nachts meer nachtvluchten te verwerken krijgt dan bepaald in het akkoord van eind januari dit jaar. Anciaux wijst er allereerst op dat het akkoord onder de vorige regering werd gesloten en dat hij er dus niet voor verantwoordelijk is. Bovendien waren de afspraken uit het akkoord (,,gemiddeld 3,2 vluchten per nacht boven Brussel'') indicatief, benadrukt hij.

En trouwens, zegt Anciaux, dat cijfer is een jaargemiddelde. Tijdens de voorbije zomermaanden vlogen er inderdaad 's nachts meer toestellen over Brussel, maar dat is normaal. Tijdens de wintermaanden is de vliegfrequentie veel lager. ,,Volgens de huidige voorspellingen zal het gemiddelde op het einde van het jaar slechts lichtjes hoger liggen dan was afgesproken: 3,4 nachtvluchten per nacht in plaats van 3,2''.