BRUSSEL - De hoogste ambtenaren van de Franse gemeenschap zouden weldra enkel voor vijf jaar benoemd worden. De Franse gemeenschapsregering keurde vandaag een orientatienota daarover van minister van Ambtenarenzaken Rudy Demotte goed. Het is ,,echter niet de bedoeling een Franstalig Copernicus-plan op te stellen'', aldus Demotte.

De hoogste leidinggevende functies, vanaf adjunct-directeur-generaal, zouden opengesteld worden voor eenieder met een universitair diploma of diploma van hoger onderwijs korte type. De andere leidinggevende functies staan enkel open voor ambtenaren, maar dan wel voor ambtenaren van alle overheden.

,,Het is echter niet de bedoeling met topmanagers te goochelen en een Copernicus-plan of Einstein-plan te creëren'', zei Demotte.

Er komt een selectiecommissie samengesteld uit ambtenaren van de Franse gemeenschap, externe ambtenaren en experten, die de kandidaten voor de hogere functies zal voorstellen aan de gemeenschapsregering. De mandaten zouden ook enkel kunnen gaan naar personen die een managementbrevet hebben behaald bij de nog op te richten gemeenschapsschool voor de administratie (Ecole communautaire d'administration).

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig