BRUSSEL - De gewesten zijn niet bereid financiële steun te geven aan boeren die inkomensverlies leden als gevolg van de BSE-crisis. Dat is bij de bevoegde gewestministers Vera Dua en José Happart te horen.

Gisterenmiddag had federaal landbouwminister Jaak Gabriëls (VLD) aangekondigd dat er voor de rundveehouders 2,4 miljard frank (60 miljoen euro) aan vergoedingen in het verschiet ligt. Minimum de helft zou de federale overheid ophoesten, voor de rest rekende Gabriëls op gewestelijke steun. Tijdens een interministerieel overleg ,,was iedereen het er over eens dat ook de gewesten een duit in het zakje moesten doen'', klonk het.

Maar de gewesten zien het anders. Voor inkomenscompensaties kunnen de boeren enkel bij de federale overheid terecht, zeggen de Vlaamse en Waalse regering in koor. ,,Dit is onze bevoegdheid niet. Indien we wel financiële steun zouden verlenen, dan zou Europa ons een proces aandoen'', zegt Ann Bats, woordvoerster van Vlaams landbouwminister Vera Dua.

Het kabinet-Dua voegt er aan toe dat de Vlaamse regering wel bereid is de kosten van de opslag en de verwerking van krengen en dierenmeel te financieren voor dit jaar. ,,Dat zijn afvalstoffen en dus gewestmaterie''.

Daarvoor wordt een bedrag van 600 miljoen frank (15 miljoen euro) uitgetrokken. Eerst was afgesproken dat de Vlaamse regering een bedrag van 300 miljoen frank (7,5 miljoen euro) zou prefinancieren. De sector zou later die som moeten terugbetalen. Maar de poging om een protocolovereenkomst tussen de verschillende schakels van de vleessector uit te werken om dat te realiseren, is eerder mislukt. Vooral de slachthuizen lagen dwars. De prefinanciering werd door de Vlaamse overheid omgezet in een financiering (maar enkel voor de boeren) en het bedrag werd verhoogd tot circa 600 miljoen voor dit jaar. Maar met steun voor het geleden inkomensverlies komt de Vlaamse overheid dus niet over de brug.

Bij de Waalse regering klinkt het eveneens ,,njet'' op de vraag naar inkomenssteun voor BSE-schade. ,,Dat is een loutere bevoegdheid van de federale overheid, die haar verantwoordelijkheid hierin moet opnemen'', zo zegt landbouwminister José Happart (PS), hierin gesteund door de hele Waalse bewindsploeg.

,,Een onderhandeling met de gewesten kan enkel gaan over de precieze verdeling van de steun over de landbouwers en over technische modaliteiten'', preciseerde Happart, die er nog aan toevoegde dat de federale overheid moet tussenkomen in het schadeloosstellen van de boeren die door de mond- en klauwzeercrisis zijn getroffen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig