ANTWERPEN - ,,Het bezoek van ex-minister Johan Sauwens aan het feest van het Sint-Maartensfonds in zaal Alpheusdal in Berchem brengt Antwerpen negatief in beeld. Het beeld van Antwerpen als gaststad en ontmoetingsplek van extreemrechtse organisaties en buiten de wet gestelde milities groeit.'' Dat stelt de Antwerpse schepen van Informatie, Communicatie, Samenlevingsopbouw, Emancipatie en Sport Chantal Pauwels vast.

Zij geeft toe ,,dat de gebeurtenissen in Berchem de goede naam en faam van Antwerpen schaden en onrust veroorzaken bij de Antwerpse minderheden''.

Schepen Pauwels zegt het ongenoegen van de Joodse gemeenschap in Antwerpen en van de minderheden in de stad te begrijpen. Zij steunt ook het voorstel om een deontologische code uit te vaardigen die politici verbiedt om lid te zijn van organisaties die op flagrante wijze anti-democratische principes belijden. De Antwerpse schepen roept privé-eigenaars van feestzalen op ,,om hun verantwoordelijkheid te nemen en laakbare feestjes op het grondgebied van de stad te vermijden''.

Pauwels steunt ook het initiatief van burgemeester Detiège om klacht neer te leggen tegen onbekenden. De burgemeester heeft de Antwerpse politie de opdracht gegeven om, op basis van de videobeelden en de foto's in de kranten, een proces-verbaal op te stellen. Dat zal voor passend gevolg aan het Parket worden overgemaakt.