BRUSSEL - De meerderheidspartijen in de Kamer hebben vandaag de vraag van Ecolo verworpen om de wetsvoorstellen rond de invoering van gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers hoogdringend te behandelen. Ecolo kreeg alleen de steun van de Franstalige christen-democratische CDH.
Ecolo-kamerlid Marie Nagy vroeg om het voorstel hoogdringend te behandelen. De meerderheid gaat niet in op de vraag. PS-fractieleider Claude Eerdekens wijst erop dat het voorstel volgende woensdag al op de agenda staat van de kamercommissie Binnenlandse Zaken. ,,De absolute prioriteit is dus al toegekend'', luidt het.

Hij voegt eraan toe dat de wettekst ook in de Senaat al op de agenda staat. De senaatscommissie Binnenlandse Zaken begint dinsdag al met de behandeling van het voorstel. ,,De absolute prioriteit is dus al verworven'', aldus Eerdekens.

Ecolo vroeg toch nog de stemming, maar kreeg daarbij enkel de steun van de CDH.