ZAVENTEM -- Het chipsverpakkingsbedrijf CS2 heeft deze week 24 personen ontslagen. Van de 50 werknemers die CS2 kwijt wou werd in 26 gevallen in overleg met de vakbonden een andere oplossing gevonden dan een naakt ontslag. Dat meldt de Financieel-Economische Tijd . Het nieuws werd bevestigd door vakbondsman Hendrik Vermeersch (BBTK). Bij CS2 werken nu nog zo'n 150 personeelsleden.

,,De oplossing voor de 26 varieert van vrijwillig vertrek op basis van de voorgestelde premies, het nemen van verlof zonder wedde en loopbaanonderbreking tot het uitlenen van personeel aan IMEC. De directie wil een deel van het personeel terug aannemen als het bedrijf terug beter draait. De eerdere inlevering met 15 procent loon die de directie wou doorvoeren komt er niet'', aldus Vermeersch.

De ontslagen komen op nauwelijks enkele dagen voordat de Brusselse Handelsrechtbank op 29 juni een uitspraak doet over het al dan niet verlengen van het gerechtelijk akkoord dat in januari van dit jaar werd toegekend met twee jaar. De overgrote meerderheid van de schuldeisers keurden vorige week het herstelplan dat de directie aan de rechtbank voorlegt goed. CS2 is sinds februari 2000 op Easdaq genoteerd.