BRUSSEL -- PRL-FDF-MCC-fractieleider Daniel Bacquelaine heeft tijdens het kamerdebat de PSC opgeroepen de goedkeuring van het Lambermontakkoord mogelijk te maken. Hij sprak de hoop uit dat alle Franstalige partijen zich achter het project scharen ,,dat de toekomst van de Franse gemeenschap verzekert''.

Bacquelaine beklemtoonde dat Lambermont eindelijk zorgt voor een duurzame financiering van de Franse gemeenschap. ,,De toekomst van het Franstalig onderwijs -- zowel het officiële als het gesubsidieerde -- heeft er nog nooit zo sereen uitgezien'', verklaarde de PRL'er. Indien na het financiële luik niet ook het tweede bevoegdheidsontwerp wordt goedgekeurd, is het akkoord dat de Franstalige partijen hebben afgesloten rond de verdeling van de middelen voor niets geweest, benadrukte Bacquelaine.

Nationale minderheden

De PRL'er stelde ook nog degenen te willen overtuigen die nog twijfels hebben over de garanties die bestaan inzake de bescherming van taalminderheden in ons land. Zowel de situatie van de Vlamingen in Brussel als van de Franstaligen in de rand is op dat vlak heel wat verbeterd, luidde het. ,,Ons land is altijd al een voorloper geweest op het vlak van fundamentele rechten voor culturele minderheden. Vandaag moeten we dat alleen nog maar eens bevestigen'', stelde Bacquelaine verwijzend naar een eventuele ondertekening van het Europees kaderverdrag ter bescherming van de nationale minderheden. ,,Ik heb vertrouwen in de bekwaamheid van de regering om hierover een akkoord te sluiten'', voegde hij eraan toe.

Annemans

Vlaams Blok-fractieleider Gerolf Annemans verketterde het Lambermontakkoord. ,,De staatshervorming is er enkel gekomen omwille van de herfinanciering van de Franse gemeenschap'', verklaarde hij. Annemans beklemtoonde het onevenwicht tussen de resoluties die het Vlaams parlement tijdens de vorige legislatuur goedkeurde en wat er nu op tafel ligt. ,,België is helemaal geen federale staat, hoogstens een gedeconcentreerd geval'', klonk het.