BRUSSEL -- De Vlaamse socialisten willen dat de regering de werknemers van Sabena bij een eventueel ontslag maximaal begeleidt. Ze pleiten ook voor het oprichten van een tewerkstellingscel die de ontslagen personeelsleden zo snel mogelijk aan ander werk moet helpen.

Dat is vandaag gebleken na afloop van het SP.A-partijbureau, dat zich boog over de dramatische situatie bij de Belgische luchtvaartmaatschappij. De partij merkt op dat niet alleen de piloten of het vliegend personeel worden getroffen. ,,Het gaat ook om veel arbeiders en bedienden op de grond. Het inkomen van duizenden gezinnen in de brede regio rond Zaventem is bedreigd'', stelt voorzitter Patrick Janssens.

Daarom wil de SP.A dat er een ,,correct'' sociaal begeleidingsplan komt. De regering moet in elk geval ,,constructieve'' maatregelen nemen om de Sabena-werknemers maximaal te begeleiden. Daarnaast dienen de bestaande overleg- en informatieprocedures nauwkeurig te worden nageleefd.

Fonds sluiting ondernemingen

Daarnaast moet het Fonds voor de sluiting van de ondernemingen volgens de socialisten over voldoende mensen en middelen beschikken om zijn taak behoorlijk te kunnen vervullen. Ervaring uit het verleden leert immers dat het fonds -- bijvoorbeeld bij het faillissement van de Boelwerf in Temse -- te weinig personeel heeft om de werknemers tijdig uit te betalen. De SP.A vindt dan ook dat de hele administratieve afhandeling nu al kan worden voorbereid.

Tot slot breekt de partij een lans voor de oprichting van een speciale tewerkstellingscel op de luchthaven. Die moet al het mogelijke doen om de Sabéniens snel aan ander werk te helpen.

,,Bijdrage Fonds verhogen''

In een reactie aan het persbureau Belga laat SP.A-kamerlid Hans Bonte weten dat de bijdragen aan het Fonds voor de sluiting van ondernemingen moeten worden verhoogd, ,,zodat niet alleen het Sabena-faillissement maar ook andere aankomende faillissementen gedekt zijn,'' zegt Bonte.

,,Er zijn terzake al ramingen opgemaakt. Bovenop de sluitingspremie moet de overheid voorzien in de financiering van een ontslagpremie die voor de betrokken werknemers even hoog is als waren ze zonder faillissement ontslagen. Deze tussenkomst kan momenteel niet geraamd worden maar loopt alleszins in de miljarden'', aldus nog Bonte.