BRUSSEL -- PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft zowel het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) als de Belgische banken opgeroepen een inspanning te leveren om het Sabena-dossier te deblokkeren. Hij vindt ook dat minister van Overheidsbedrijven Rik Daems een tandje moet bijsteken en de volle verantwoordelijkheid moet dragen voor de uitwerking van een sociaal plan voor het personeel.

Dat personeel verdient het niet om in deze situatie terecht te komen, stelt Di Rupo. Hij wees er vandaag na afloop van het partijbureau op dat de werknemers van de luchtvaartmaatschappij sedert 1994 al heel wat inspanningen hebben geleverd om Sabena uit het slop te halen. De regering moet er dan ook voor zorgen dat er een goed sociaal begeleidingsplan komt, luidde het.

VBO

Di Rupo doet in dat verband een beroep op de verantwoordelijkheidszin van het VBO. Als de PS er bij de regering op aandringt om het nodige geld vrij te maken, moet het VBO er ook voor zorgen dat meer gedaan wordt dan de beperkte garanties die het Fonds voor de sluiting van bedrijven biedt, oppert de PS-voorzitter, die onder meer verwijst naar brugpensioneringen. Di Rupo benadrukt in dit verband dat een oplossing voor de Sabena-werknemers in geen geval als ,,schoolvoorbeeld'' moet dienen voor de privé-sector.

Belgische banken

Di Rupo roept daarnaast ook de Belgische banken op er mee voor te zorgen dat een deel van het Sabena-huishouden gered wordt. Om Sabena te redden -- het verdwijnen van de luchtvaartmaatschappij zou volgens de PS-voorman een klap betekenen voor Brussel als Europese hoofdstad -- moeten alle betrokkenen samenwerken, klonk het nog.

De Franstalige socialisten stellen ook vast dat het niet de bevoegde minister Rik Daems, maar de kabinetschef van de premier is die het dossier behandelt. ,,De grootste oorzaak van de problemen is het slechte beheer van Swissair. Je moet niet voor alles de schuld in Daems schoenen schuiven, maar de minister moet zich nu bezighouden met de toekomst van het personeel, dat niet in de kou mag blijven staan'', verklaarde Di Rupo vandaag op een persconferentie.