BRUSSEL -- De ziekteverzekering wordt één van de cruciale punten in de begroting van 2002. Dat verklaarde VLD-voorzitter Karel De Gucht vandaag. Hij benadrukte dat er voor de VLD geen sprake van is om het budget van het Riziv boven de 568 miljard frank te laten stijgen. Voor zijn PS-collega Elio Di Rupo is die bovengrens echter onaanvaarbaar.

Beide partijvoorzitters deden hun verklaringen op een persconferentie van hun partij, nadat het kernkabinet vanmorgen een eerste bespreking aan de opmaak van de begroting van 2002 wijdde.

Karel De Gucht

Voor Karel De Gucht is het essentieel dat het budget van de ziekteverzekering wordt beheerd en gemanaged. Hij verweet minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke dat hij bij de stijging van de middelen voor de ziekteverzekering de afgelopen jaren niet parallel een aantal maatregelen heeft genomen om het budget te beheren.

Hij wees erop dat het budget voor de ziekteverzekering 2002 dat de VLD voorstelt -- 568 miljard frank -- geen besparing inhoudt, maar een stijging met 5 procent ten opzichte van de 542 miljard in de begroting 2001. ,,Op een ogenblik dat de economische toestand minder rooskleurig is, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen en binnen zijn budget blijven. Anders krijgen we een geneeskunde met twee snelheden waarvan de man in de straat de tol betaalt'', stelde de VLD-voorzitter nog.

Elio Di Rupo

PS-voorzitter Elio Di Rupo verwierp het voorstel om de Riziv-begroting tot 568 miljard te beperken. Voor hem is dit ,,onbespreekbaar'', en voor alle duidelijkheid gebruikte hij de Nederlandse term op de persconferentie. Hij voegde eraan toe dat men ,,gezien de omstandigheden, blijk moet geven van matigheid en koelbloedigheid''.