NEW YORK -- De Afghaanse interim-president Hamid Karzai heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vandaag dringend gevraagd het mandaat van de multinationale vredesmacht in Afghanistan te verruimen en meer militairen naar het land te sturen. Door de vredesmacht niet alleen in Kabul, maar ook in andere Afghaanse steden te stationeren, kan de internationale gemeenschap laten zien dat ze het tot voor kort door oorlog geteisterde land niet in de steek laat, hield Karzai de Veiligheidsraad voor.
Karzai had eerder al aangegeven voorstander te zijn van uitbreiding van de VN-vredesmissie (ISAF) in Afghanistan. Maar vandaag, in zijn rede voor de raad in New York, riep hij voor het eerst rechtstreeks op tot versterking van de troepenmacht. ,,Veiligheid is het fundament voor vrede, stabiliteit en economische wederopbouw'', zei Karzai.

Instabiliteit

De Veiligheidsraad besloot op 20 december tot het sturen van een vredesmacht naar Kabul. ISAF heeft een mandaat van zes maanden gekregen, maar dat kan worden verlengd. Op dit moment telt ISAF 2.500 militairen. Eind februari moet de vredesmacht tweemaal zoveel manschappen tellen.

Als voornaamste taak kreeg ISAF de bescherming van de overgangsregering van Karzai. Op Afghaans verzoek bleef het mandaat beperkt tot Kabul, maar de Afghaanse regering is daarover inmiddels van gedachte veranderd vanwege de aanhoudende wetteloosheid en instabiliteit in het land. Er is echter een nieuw mandaat van de Veiligheidsraad nodig voordat de vredesmilitairen ook buiten de Afghaanse hoofdstad kunnen worden gelegerd.

Afghaanse politie versterken

De voorzitter van de Veiligheidsraad, de minister van Buitenlandse Zaken van Mauritius, zei dat de raad bereid is ,,meer assistentie'' te verlenen aan ,,een natie die te lijden heeft gehad onder alle denkbare ontberingen en een betere toekomst verdient''. Toch is het onduidelijk of de raad gehoor zal geven aan de dringende oproep van Karzai. Een van de problemen is dat er geen landen zijn die hebben aangeboden extra militairen beschikbaar te stellen. Westerse diplomaten hebben dan ook aangegeven de voorkeur te geven aan versterking van de politie en het leger in Afghanistan. Volgens Karzai zal het echter nog enige tijd duren voor de Afghaanse politie en krijgsmacht sterk genoeg zijn.

Karzai naar Blair

Karzai rondt vandaag zijn bezoek aan de Verenigde Staten af. Hij kwam er zondagavond aan. Het hoogtepunt van zijn Amerika-reis -- de eerste van een Afghaanse leider in vier decennia -- vormde het bijwonen van de State of the Union, de jaarrede van de president, die Karzai vanavond als eregast mocht bijwonen ter rechterzijde van 'first lady' Laura Bush. Morgen is Karzai in Londen, waar hij op Downing Street 10 overleg zal voeren met premier Tony Blair.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in