BRUSSEL - De procedure tot ontzetting uit het ambt tegen Annique Vantorre is gestopt. Ze krijgt een andere functie binnen de Vlaamse administratie. Dat kondigde Vlaams minister van Huisvesting Jaak Gabriëls (VLD) maandag aan. Hij zei niet de indruk te willen geven dat mensen die terecht iets aanklagen, worden gestraft. Intussen heeft de raad van bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) beslist de derde in de hiërarchie te schorsen.
Gabriëls benadrukte dat de beslissing om de procedure tegen Vantorre stop te zetten reeds vrijdag werd genomen door de administrateur-generaal van de Vlaamse Huisvestngsmaatschappij (VHM). Hij zei dan ook verbaasd te zijn dat hij vandaag in de krant moest lezen dat het ontslag van Vantorre bevestigd werd.

De Vlaamse regering had zich anderhalve week geleden al verbaasd getoond over de snelheid van de procedure tegen Vantorre. Afgelopen vrijdag ontvingen Gabriëls en minister-president Patrick Dewael administrateur-generaal Koen Spitaels van de VHM, de enige die bevoegd is om op te treden tegen Vantorre.

Spitaels werd daar verzocht de procedure tegen Vantorre stop te zetten, aldus het kabinet-Gabriëls. Spitaels liet 's namiddags in een brief die per drager aan het kabinet werd bezorgd weten dat dat ook zou gebeuren.

Vandaag was er dan een onderhoud tussen de adjunct-kabinetschef van Gabriëls, speciaal adviseur bij de VHM Peter Boeckx, Vantorre en haar raadsman. Daar werd beslist dat Vantorre een andere functie krijgt, niet meer bij de VHM, maar bij de administratie ruimtelijke ordening, huisvesting en monumenten (Arohm), aldus Gabriëls.

In het kader van de operatie beter bestuurlijk beleid van de Vlaamse regering zal in de toekomst trouwens niet meer van de VHM gesproken worden, maar van een functioneel departement ruimte, wonen en onroerend erfgoed (RWO). Bovendien zullen beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering, financiering en controle daarop in de toekomst verdeeld worden over verschillende agentschappen.

Gabriëls zei dat Vantorre niet geschorst is en voorlopig op de loonlijst van de VHM blijft staan. ,,Het kan niet dat iemand die bepaalde feiten aanklaagt daarvoor uit haar ambt wordt ontzet'', aldus de minister. Hij verklaarde tevreden te zijn dat de zaak achter de rug is, maar voegde eraan toe dat de audit over de feiten die Vantorre had aangeklaagd zomaar niet kan opzijgezet worden.

,,Ik wil dat de indianenverhalen stoppen'', aldus Gabriëls. Hij zei dat de VHM haar opdracht moet voortzetten. ,,Dat is huizen bouwen. Negenennegentig procent van de ambtenaren wil dat ook'', aldus de minister.

De Vlaamse regering schorste eerder de top twee van de VHM, administrateur-generaal Hubert Lyben en zijn adjunct Herman Rombaut, nadat de raad van bestuur van de VHM haar vertrouwen in hen had opegzegd.

Afgelopen dinsdag heeft de raad van bestuur bij meerderheid beslist hetzelfde te doen wat de nummer drie van de VHM betreft. Volgens het kabinet-Gabriëls zal ook hij geschorst worden.