BRUSSEL -- SP.A-parlementslid Anne Van Asbroeck neemt midden november ontslag als lid van het Brusselse Parlement. Zij wordt directeur van de dienst verslaggeving van het parlement, een functie die onverenigbaar is met een parlementair mandaat in dezelfde instelling. Van Asbroeck wordt er opgevolgd door Yamila Idrissi.

Anne Van Asbroeck was pas vijf maanden lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Ze volgde in mei Adelheid Byttebier (Agalev) op toen die naar de Vlaamse regering verhuisde om daar Mieke Vogels te vervangen. De SP.A-mandataris uit Oudergem zal door het verlies van het Brusselse mandaat ook niet meer zetelen in het Vlaams Parlement.

Haar vertrek heeft niets te maken met de vernieuwingsoperatie die momenteel aan de gang is in de Brusselse SP.A, verzekert ze. Ze had zich in maart ingeschreven voor het examen van directeur toen er nog geen sprake was van een parlementair mandaat, zegt ze. Toch kiest ze ook nu bewust voor de ambtenarij omdat ze meer tijd wil vrijmaken voor haar gezin.

Idrissi

Van Asbroeck, die tussen 1995 en '97 in de Vlaamse regering bevoegd was voor Brusselse aangelegenheden en gelijke kansen, wordt in het Brussels Parlement opgevolgd door Yamila Idrissi. En zeer waarschijnlijk ook in het Vlaams Parlement.

Idrissi werkte lange tijd op het kabinet van minister Frank Vandenbroucke. In september werd ze adviseur voor hoofdstedelijk beleid en gelijke kansen op het kabinet van federaal minister Marie Arena. Idrissi stond bij de jongste federale verkiezingen op de derde plaats van de SP.A-Spirit-kamerlijst, maar raakte niet verkozen. Bij de gewestverkiezingen in 1999 stond ze als onafhankelijke op de vierde plaats van kartellijst SP!aga. Ze kreeg destijds 1.621 voorkeurstemmen. Idrissi wil zich naar eigen zeggen nu eerst inwerken in het parlementair mandaat. Ze had het parlementszitje niet verwacht, zegt ze.

Anne Van Asbroeck blijft wel gemeenteraadslid in Oudergem en zal zich blijven inzetten om de vernieuwing van SP.A-Brussel verder gestalte te geven, stelt Van Asbroeck nog.