BRUSSEL - De Post heeft over de eerste negen maanden van dit jaar 84,2 procent van de poststukken met een priorzegel op tijd bezorgd. Daarmee haalt De Post de doelstelling in het beheerscontract met de overheid om 92 procent van de prior-zendigen een dag na afgifte te bedelen, nog steeds niet. Het resultaat is wel verbeterd tegenover de eerste zes maanden van dit jaar. Toen bezorgde de Post 83,5 procent van de prior-zendingen op tijd.

Van alle niet-priorzendingen kwam over de eerste negen maanden 94,6 procent tijdig aan of drie werkdagen na de afgifte.

Een en ander blijkt uit een aantal onafhankelijke steekproeven. Om de kwaliteit van de postbestelling te meten, doet De Post een beroep op Belex en Unex, de strengste autonome Europese meetinstrumenten.

In september bezorgde de Post 89 procent van de poststukken met een prior-zegel op tijd. Bij de niet-priorzendingen gaat het om 96,7. Ook kwam 94,1 procent van de binnenkomende internationale post tijdig bij de bestemmeling.