BRUSSEL - De Kansspelcommissie heeft de casino's van Namen en Dinant een uitbatingsvergunning verleend. Dat heeft commissievoorzitter Etienne Marique vandaag meegedeeld naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag 2002 en de benoeming van de nieuwe leden van de commissie.

Zoals het in de nieuwe wet op de casino's staat, moesten de acht bestaande casino's in ons land een nieuwe uitbatingsvergunning krijgen. De casino's moesten onder meer aan een solvabiliteitsratio van 35 procent voldoen. De twee laatste casino's die nog geen vergunning hadden, Namen en Dinant, hebben om die reden overigens een herkapitalisatie moeten doorvoeren.

Het negende casino zal in Brussel komen, zo besliste de federale regering. De stad Brussel is momenteel de laatste hand aan het leggen aan het lastenboek waaraan de inschrijvers zullen moeten voldoen. De openbare aanbesteding zal binnenkort worden uitgeschreven. Het casino zal in eerste instantie in de Magdalenazaal in centrum Brussel gevestigd worden. Wanneer de Anspach-galerij zal gerenoveerd zijn, zal het casino naar daar verhuizen.

De inschrijvers krijgen drie maand om hun dossier in te dienen. De Kansspelcommissie moet vervolgens binnen de zes maanden een beslissing treffen.

De sector van de kansspelen stelt in België zo'n 15.000 mensen te werk, legde voorzitter Marique uit. Naast het uitvaardigen van uitbatingsvergunningen, controleert de commissie ook de toepassing van de wetgeving. Vooral de bescherming van de spelers, naar schatting zo'n 20.000 in België, staat daarin centraal.

Marique zou de bevoegdheden van de Kansspelcommissie willen uitgebreid zien tot de publieke uitbaters. Vandaag controleert de commissie alleen de privé-uitbaters van kansspelen. Zo ontsnapt de Nationale Loterij aan de voorwaarden die de commissie oplegt aan privé-personen, zoals het verbod op reklame. Indien ook de Nationale Loterij onder de bevoegdheid van de Kansspelcommissie zou vallen, dan zou de commissie ook haar goedkeuring moeten geven over de nieuwe producten van de Loterij.

Minister van Financiën Didier Reynders is schijnbaar niet van plan om op die vraag in te gaan. Vandaag gaf hij toe dat de houding van de overheid tegenover kansspelen wel een beetje ,,schizofreen'' moet zijn: gokverslaving moet enerzijds bestreden worden, maar anderzijds brengen kansspelen de staatskas veel geld op.