LONDEN -- De Britse premier Tony Blair nodigt Palestijnse leiders uit om in januari naar Londen te komen in een poging Palestijnse hervormingen en het vredesproces in het Midden-Oosten weer vlot te trekken. Dat maakte hij vandaag in het Britse Lagerhuis bekend.

Naast de Palestijnen worden ook landen uit de Arabische regio uitgenodigd alsmede het zogenoemde kwartet. Hierin werken bemiddelaars van de VS, EU, Rusland en de VN samen om een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten te vinden.

Volgens Blair is de conferentie bedoeld om de ,,vooruitgang van de hervormingen te bespreken en te kijken hoe de internationale gemeenschap kan helpen''. Het kwartet heeft een vredesplan opgesteld, maar door de kwestie Irak en de Israëlische verkiezingen van 28 januari is er laatste tijd weinig vooruitgang geboekt.