PRETORIA -- De deelnemers aan de intercongolese dialoog die samenzitten in het Zuid-Afrikaanse Pretoria, maken zich op om een akkoord te tekenen over de vorming van een overgangsregering van nationale eenheid in de Democratische Republiek Congo. Dat zeggen diplomatieke bronnen.
De deelnemers werden het eerder vandaag al eens over een herverdeling van de ministerposten wanneer in Congo een overgangsregering aantreedt. Nu zou er ook een globaal vredesakkoord zijn. Een Europese diplomaat verklaarde op de hoogte gebracht te zijn van een op til zijnde ondertekening door de speciale gezant van de VN en bemiddelingschef bij de besprekingen in Pretoria, Moustapha Niasse.

Vice-presidenten

Volgens het akkoord, met in addendum de nieuwe lijst van hoe de ministerposten verdeeld zijn over de regering en de verschillende rebellengroeperingen, zou Joseph Kabila president van Congo blijven gedurende een overgangsperiode van twee jaar. Daarna zouden er vrije verkiezingen komen, de eerste sinds 1960.

Kabila zou de komende twee jaar vier vice-presidenten onder zich krijgen. De twee belangrijkste rebellenbewegingen -- de Mouvement de Libération du Congo (MLC) en de Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) -, de niet-gewapende oppositie en de civiele samenleving zouden elk één vice-president leveren.

Achtergrond

De oorlog in Congo startte in 1998 en had als doel het regime van Laurent-Désire Kabila (vader van de huidige president) omver te werpen. De oorlog ontaardde echter in een regionaal conflict waarbij Zimbabwe, Angolan Namibië en Tsjaad de regering in Kinshasa steunden en Oeganda, Rwanda en Burundi steun verleenden aan de rebellen. Bij de strijd zouden naar schatting zo'n 2,5 miljoen mensen om het leven gekomen zijn.

Het akkoord dat in Pretoria moet worden ondertekend, is het politieke luik van een militair akkoord dat in juli tot stand kwam onder auspiciën van Zuid-Afrika en het vertrek van de buitenlandse troepen uit Congo mogelijk maakte. Angola is vandaag trouwens begonnen met de terugtrekking van zijn strijdkrachten. Een eerste groep van 800 militairen werd gerepatrieerd naar de Angolese hoofdstad Luanda. De komende dagen worden nog zo'n 700 manschappen teruggebracht.