BRUSSEL - De werkgeversfederaties in de sociale economie trekken aan de alarmbel. Ze vrezen dat 2.000 banen in de sectoren van de beschutte en de sociale tewerkstelling zullen verdwijnen. De minister van Arbeid, Frank Vandenbroucke, trekt 1,09 miljoen euro uit om de acute financiële nood van dit jaar te verhelpen. Nadien wil hij in overleg met de sector een structurele oplossing uitdokteren.
Door een wijziging in de berekening van de lastenverlaging hebben de beschutte werkplaatsen een gemiddelde meerkost van 98 euro per kwartaal per werknemer. Op jaarbasis moet de sector 7,5 miljoen euro zelf bijpassen om het minimum maandinkomen te garanderen aan haar werknemers met een handicap.

Om de problemen van dit jaar te lossen, wordt elke beschuttende werkplaats gevraagd hoeveel RSZ-bijdragen ze voor 2002 en 2003 (hebben) moeten betalen. De regering neemt zich dan voor om onverantwoorde verschillen bij te passen. De Fondsen Sociale Maribel krijgen daarvoor 1,09 miljoen euro. ,,Dat bedrag moet toelaten om de ergste noden in de sector op te vangen", aldus Vandenbroucke.

Ondertussen wordt volgens de SP.A-minister ook een structurele oplossing uitgedokterd, die vanaf begin 2004 voor een stabiele en doorzichtige financiering moet zorgen. De minister heeft een overleg met de vertegenwoordigers van de sector gepland op 31 oktober.

De beschutte werkplaatsen in België stellen zo'n 26.000 mensen te werk. In de Vlaamse sociale werkplaatsen hebben ongeveer 3.000 personen een job.