BRUSSEL - Minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte roept de vakbonden en de directie van de NMBS op om zo snel mogelijk weer rond de tafel te gaan zitten om de sociale dialoog herop te starten. ,,Dat is de enige mogelijkheid om tot resultaten te komen'', aldus Vande Lanotte. Gisteren verlieten de spoorbonden woedend het overleg.
,,Ik vraag enkel om samen terug rond de tafel te gaan zitten. Voor de rest kom ik niet tussen. Die sociale dialoog is noodzakelijk, anders is het niet mogelijk om tot resultaten te komen en enkel op die manier vermijd je misverstanden'', verklaarde de minister.

Vande Lanotte zei tevens dat iedereen de realiteit onder ogen moet zien: het bedrijf moet kunnen overleven. Hij benadrukte ook dat er geen NMBS-werknemers worden ontslagen. De maatschappij rekent op vrijwillige vertrekken, vervroegde pensioneringen en mensen die op vrijwillige basis worden omgeschoold. Over de cijfers en de modaliteiten moet worden gepraat, vandaar de oproep om weer rond de tafel te gaan zitten, besloot de SP.A-minister.


Personeelsbestand
De discussie over de toekomst van de NMBS is al een tijdje bezig. Spoorbaas Karel Vinck wil onder meer het personeelsbestand inkrimpen om binnen enkele jaren de concurrentie in de sector te kunnen aangaan. Over het aantal mensen dat moet vertrekken, bestaat echter onduidelijkheid.

Gisteren verlieten de vakbonden woedend het overleg met de directie van de spoorwegmaatschappij. Zij stelden dat op twee jaar tijd meer dan 5.800 banen zouden sneuvelen. Achteraf betwistte de directie dit. Spoorbaas Karel Vinck had het over 4.500 afvloeiingen.