BRUSSEL - Minister van Media Marino Keulen (VLD) behoudt het vertrouwen in gedelegeerd bestuurder Tony Mary van de VRT, maar wil dat hij zich op korte termijn schikt naar de beslissing van de raad van bestuur van de openbare omroep. Mary heeft zich daartoe trouwens verbonden en beschouwt de huidige situatie als een ,,tussenoplossing'', zo zei Keulen vandaag in het Vlaams Parlement. CD&V en Vlaams Blok vroegen het ontslag van Mary.
Keulen kreeg vanuit vier fracties vragen over de beslissing van Mary om Aimé Van Hecke te benoemen tot directeur televisie van de openbare omroep zonder de steun van de raad van bestuur. Die vier vragen tonen aan hoe heikel het dossier is, aldus de minister.

Keulen bracht de procedure in herinnering voor de aanstelling van leden van het directiecomité. De afgevaardigd bestuurder stelt voor en de raad van beheer bekrachtigt of niet. Er is niet voorzien dat de minister van Media tussenkomt, aldus Keulen.

,,Als ik optreed ga ik mijn bevoegdheden te buiten. Als ik niets doe verwijt men mij mijn verantwoordelijkheid te ontvluchten. Als men wil dat ik optreed, zal men het decreet moeten aanpassen'' aldus Keulen in antwoord op vragen van Jan Roegiers (Spirit), Kris Van Dijck (N-VA), Carl Decaluwé (CD&V) en Marijke Dillen (Vlaams Blok).

Carl Decaluwé zei dat Mary niet meer kan functioneren. Hij wees erop dat Mary voor de derde maal een unanieme beslissing van de raad van bestuur naast zich heeft neergelegd en Aimé Van Hecke toch benoemd heeft tot directeur televisie. Dat is in tegenspraak met de afspraak dat Mary een headhuntersbureau zou inschakelen voor de opvolging van Christina von Wackerbarth als directeur televisie, aldus Decaluwé.

Ook Marijke Dillen meende dat Mary niet langer als gedelegeerd bestuurder kan aanblijven. ,,Hij heeft zijn middenvinger naar de raad van bestuur uitgestoken''. Volgens het Vlaams Blok is de huidige situatie een stap naar de privatisering van de VRT, een zaak waar de partij voorstander van is.

Jan Roegiers hekelde de ,,vlucht vooruit'' van de gedelegeerd bestuurder. Ook hij wees erop dat er een afspraak was inzake een selectieprocedure waarbij meerdere kandidaturen voor de functie van directeur televisie zouden onderzocht worden. Amper drie weken na die afspraak stelt Mary Van Hecke als directeur televisie aan, aldus Roegiers.

Kris Van Dijck vond het ,,vrij raar'' dat iemand wordt benoemd tot directeur televisie zonder dat hij door de raad van bestuur geschikt wordt geacht om toe te treden tot het directiecomité. Dit is geen klein geschil meer tussen de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, aldus Van Dijck.

Keulen zei een onderhoud te hebben gehad met de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, de regeringscommissaris en de afgevaardigd bestuurder. Die laatste heeft er zich toe verbonden zich op korte termijn te conformeren aan de beslissing van de raad van bestuur inzake de ,,search'' (naar kandidaten, nvdr) en de mogelijke belangenvermenging (wegens het feit dat het bedrijf van Van Hecke's vrouw commerciële banden heeft met bedrijven die ook met de VRT werken, nvdr), zo zei de minister.

,,Ik behoud het vertrouwen in de afgevaardigd bestuurder, maar hij moet zijn woord wel gestand doen'', aldus Keulen. Hij benadrukte dat op korte termijn te verwachten.