KNOKKE-HEIST - De nieuwe aanvraag die Seanergy heeft ingediend voor de bouw van een vijftig molens tellend windturbinepark op de Vlakte van De Raan voor Knokke-Heist is door federaal minister voor de Noordzee Johan Vande Lanotte onontvankelijk verklaard. De minister argumenteert onder meer dat het milieueffectenrapport (MER) bij de aanvraag niet voldoende werd uitgewerkt.

De nieuwe aanvraag van Seanergy, een samenwerking tussen aannemer-baggeraar Jan De Nul en elektriciteitsproducent Electrabel, steunde op enkele nieuwe koninklijke besluiten die onlangs werden gepubliceerd. Bij de nieuwe aanvraag zat echter een identieke kopie van het MER dat Seanergy al indiende bij zijn eerste aanvraag in 2001. In de nieuwe KB's staan echter nieuwe normen en daar zou in het milieueffectenrapport geen rekening mee gehouden zijn.

Seanergy kan een nieuwe aanvraag indienen met een aangepast MER.