ANTWERPEN - Germain Daenen, veroordeeld als tussenpersoon bij de huurmoord op IVK-keurder Karel Van Noppen, heeft een tuchtklacht ingediend tegen Edwin Van Fraechem, de voorzitter van het assisenhof dat hem veroordeelde. Dat zegt Daenens advocaat Philippe Daeninck vanavond aan Belga.

De klacht is ingediend bij de eerste voorzitter van het hof van beroep. Ze kan Van Fraechem enkel een tuchtrechtelijke sanctie opleveren (blaam, schorsing,...). Ze staat los van de strafrechtelijke procedure en van het cassatieberoep dat Daenen tegen zijn veroordeling heeft ingediend. De tuchtprocedure kan voor het Hof van Cassatie enkel als argument gebruikt worden.

Germain Daenen stelde zelf zijn argumentatie op. Hij beweert dat hij door de houding van Van Fraechem geen eerlijk proces heeft gekregen. Dus moet de voorzitter een tuchtsanctie krijgen. Zo heeft Van Fraechem, volgens Daenen, zijn discretieplicht niet gerespecteerd door interviews toe te staan in kranten en op televisie.

Daenen verdenkt er Van Fraechem van de lijst met getuigen dusdanig opgesteld te hebben dat een voor Daenen positieve getuigenis onmiddellijk gevolgd werd door een negatieve. Volgens Daenen was Van Fraechem ook niet fair tegenover zijn advocaten en vereenzelvigde hij zich al te vaak met het slachtoffer, Karel Van Noppen.

Germain Daenen werd op 5 juni 2002 tot 25 jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de moord op IVK-keurder Karel Van Noppen, op 20 februari 1995 in Wechelderzande. Daenen was volgens het assisenhof de tussenpersoon tussen opdrachtgever Alex Vercauteren en organisator Carl De Schutter. Daenen is zijn betrokkenheid bij de zaak altijd met klem blijven ontkennen en ging in cassatie.