BRUSSEL - De artsen schorten hun derde stakingsactie, die voorzien was voor 29, 30 en 31 oktober op. Dat besliste het BVAS (de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten) vanavond, zo vernam Belga van voorzitter Jacques de Toeuf. Het BVAS wil de onderhandelingen met de voorzitter van de commissie artsen-ziekenfondsen, Gabriel Perl, niet in het gedrang brengen.

Het voorlopige rapport dat Perl opstelde is 'veelbelovend', aldus de Toeuf. Zo wordt er in tegemoet gekomen aan het BVAS wat betreft het individueel verantwoordelijk stellen van de arts. Oospronkelijk was het idee om artsen die volgens het Riziv ,,te veel voorschrijven'', automatisch te sanctioneren. Nu is het automatisme er uitgegooid en werd beloofd dat een eventuele sanctionering pas zal gebeuren na een evaluatie waarbij ook rekening gehouden wordt met kwalitatieve criteria. Wanneer de arts tijdens de evaluatie zijn voorschrijfgedrag niet voldoende kan verantwoorden, zal hij gedurende zes maanden gevolgd worden, maar nog geen sanctie opgelegd krijgen. ,,Het is een beetje het systeem van een gele en een rode kaart'', aldus De Toeuf.

Een ander voorstel dat bij de artsen op instemming kan rekenen heeft te maken met de relaties tussen de ziekenhuisbeheerders en de artsen. Daar zal iets aan gedaan worden om te vermijden dat de beheerders de artsen tot overconsumptie dwingen.

De artsen zijn verder blij over een aantal meer technische maatregelen in verband met de nomenclatuur en de forfaits.

,,Het zou niet logisch zijn nu nog te staken'', zo zegt De Toeuf. ,,Met de waarschuwingsacties hebben we ons doel bereikt''.

Gabriel Perl moet zijn rapport voor 1 november aan minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke overhandigen. ,,We zullen wel blijven waken over de wettelijke vertaling van het rapport. Als de beloften niet nagekomen worden, zullen we terug tot de actie overgaan'', zo zegt de BVAS-voorzitter.

Het BVAS behoudt wel zijn oproep aan de artsen om de akkoorden artsen-zizkenfondsen te verbreken. Reden daarvoor is ,,de onzekerheid die nog bestaat over de besparingen in 2002'', zo luidt het.