BRUSSEL - De Vlaamse regering heeft vandaag in het Vlaams Parlement het vertrouwen van de meerderheidspartijen gekregen na een regeringsverklaring van minister-president Bart Somers (VLD). Daarin beloofde hij een aanpak van de economische crisis, extra inspanningen voor de uitvoering van het Pact van Vilvoorde en een stimulering van het ondernemerschap.
Somers, die zei dat het een grote eer is om het ambt van minister-president te mogen vervullen, reikte de hand aan de oppositie om samen te werken aan een opbouwend beleid. CD&V-fractieleider Eric Van Rompuy nam de uitgestoken hand aan.

Somers, die zonder das op de tribune verscheen, zei meer te ambiëren dan in het laatste jaar van de legislatuur de notaris van het regeerakkoord te zijn. ,,Deze regering heeft de vaste wil om de komende weken en maanden een grote bestuurskracht en dynamiek tentoon te spreiden''.

Voor de concrete prioriteiten verwees hij naar de Septemberverklaring waarmee traditioneel het nieuwe politieke jaar zal worden ingezet. Maar Somers kondigde alvast aan dat de Vlaamse regering de aanpak van de internationale economische crisis als een uitdaging zal zien.

Op korte termijn komt er een Vlaams sociaal vooroverleg met de sociale partners in voorbereiding op de rondetafelconferentie over de werkgelegenheid die federaal formateur Guy Verhofstadt voor het najaar heeft aangekondigd. De minister-president benadrukte ook dat het werkgelegenheidsakkoord 2003-2004 dat de Vlaamse regering in maart jongstleden met de sociale partners heeft afgesloten ,,binnen de afgesproken timing'' zal worden uitgevoerd.

Somers kondigde ook extra inspanningen aan voor de uitvoering van het zogenaamde Pact van Vilvoorde dat de Vlaamse regering in de loop van 2001 met de sociale partners en de natuur- en milieubeweging sloot. Het pact bevat 21 lange-termijndoelstellingen tegen het jaar 2010. Somers erkende dat 90 procent van het pact nog in de steigers staat.

,,Over bijna exact één jaar kiezen de mensen een nieuw Vlaams Parlement en komt er een nieuwe regering. Voor mijn dochtertje van zes is een jaar een eeuwigheid, voor mijn tante van 85 lijkt dat jaar elke keer weer korter. Als nieuwe minister-president voel ik me meer verwant met mijn dochtertje'', aldus Somers. Hij zei dat de Vlaamse regering het komende jaar het beste van zichzelf zal geven.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig