BRUSSEL - Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen (UVW's) is in april op jaarbasis met 4 procent gestegen naar 360.860 eenheden. Dat meldt het ministerie van arbeid. De werkloosheidsgraad bedraagt 10,5 pct, dat is 0,4 procent hoger dan een jaar geleden. Tegenover de maand maart is er een daling met 2.754 eenheden. Opmerkelijk is de gestage daling van de langdurige werkloosheid en de stijging van het aantal oudere werklozen.

Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW's) is in de maand april met 2.754 eenheden gedaald (-2.929 in Vlaanderen, -493 in Wallonië en +668 in Brussel) ten opzichte van vorige maand tot een totaal van 360.860 eenheden (128.504 in Vlaanderen, 177.738 in Wallonië en 54.618 in Brussel).

Dat een daling optreedt in de maand april is normaal: de daling in april 2002 was echter sterker dan die van april 2001, toen er een daling was op maandbasis met 1.030 eenheden.

Eind april ligt het aantal UVW's 14.217 eenheden hoger dan 12 maanden geleden (+4,1 %). Naargelang het gewest gaat het om een stijging met 14.910 eenheden (+13,1 %) in Vlaanderen, een daling met 2.698 eenheden (-1,5 %) in Wallonië en een stijging in Brussel met 2.005 eenheden (+ 3,8 %). Deze stijging van het aantal UVW's is het resultaat van een gevoelige stijging bij de mannen (+9,1 %) en een zeer beperkte stijging bij de vrouwen (+0,3 %).

De mannelijke werkloosheidsgraad ligt nu op 8,8 %, de vrouwelijke op 12,7 %. De totale werkloosheidsgraad bedraagt 10,5 %. In Vlaanderen bedraagt de werkloosheidsgraad 6,6 %, in Wallonië 15,4 % en in Brussel 18,7 %.

De jeugdwerkloosheid (-25 j) steeg deze maand met 1.311 eenheden tot 63.262 eenheden. Tegenover april vorig jaar stijgt de jeugdwerkloosheid met 5.549 eenheden (+9,6 %). Een bewijs dat de inspanningen ten opzichte van de jongeren moeten voortgezet en zelfs versterkt worden, zegt Onkelinx.

De langdurige (meer dan 2 jaar) werkloosheid ligt nu op 148.506 eenheden (33.321 in Vlaanderen, 91.507 in Wallonië en 23.678 in Brussel), 2.920 minder dan vorige maand.

Ten opzichte van april 2001 gaat het hier om een aanzienlijke daling met 10.786 eenheden (of -6,8 %). De evolutie van de langdurige werkloosheid is dus opmerkelijk gunstiger dan deze van de werkloosheid in het algemeen.

Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden stijgt met 4,2 pct naar 461.251 eenheden.

Wat betreft het aantal oudere werklozen, niet ingeschreven als werkzoekend, is er deze maand een belangrijke stijging met 2.043 eenheden (+987 in Vlaanderen, +737 in Wallonië en +319 in Brussel). In totaal gaat het om 166.689 eenheden, 8.275 meer dan in april 2001 (+5,2 %).