BRUSSEL - Scholen moeten woonerven worden waar de voetgangers en niet de automobilisten de plak zwaaien. Dat vindt Agalev, dat federaal mobiliteitsminister Bert Anciaux aanspoort hier werk van te maken. Het idee kwam zaterdag aan bod op de jaarlijkse Agalev-dag van de lokale mandataris.

De lokale mandatarissen en plaatselijke besturen van Agalev bliezen zaterdag in Antwerpen verzamelen voor hun jaarlijkse raadsleden- en kaderdag. In een speech maakte politiek secretaris Dirk Holemans een vernietigende balans op van twee maanden paars. ,,Afschaffing van de genocidewet, verkrachten van de Francorchampswet, regionalisering van de wapenwet, niet uitvoeren van de ecoboni en het alimentatiefonds, ruzie over de uitvoering van het Kyotoprotocol, het witwassen van zwart geld, ...''.

Dit alles sterkt de Vlaamse groenen in hun overtuiging dat zij in tegenstelling tot andere partijen een toekomstgerichte partij zijn. ,,En hiermee vormen we een oase in een paarse woestijn'', stelde Holemans, die wel waarschuwde voor zelfgenoegzaamheid.

Agalev neemt zich naar eigen zeggen voor verder toekomstgerichte voorstellen te lanceren. De eerste voorstellen draaien rond milieu en gezondheid en moeten onder meer zorgen voor meer luchtkwaliteit in de steden en lokale leefkwaliteit. Het voorstel om van scholen woonerven te maken, kadert hierin.

De groenen halen de mosterd hiervoor uit Denemarken, waar volgens Holemans honderden woonerven bestaan waar de snelheid beperkt is tot 15 km/u en voetgangers voorrang hebben op auto's. De politiek secretaris wijst erop dat het idee al in de nieuwe straatcode staat die paarsgroen uitwerkte en dat de term ,,woonerf'' vanaf begin volgend jaar wettelijk van kracht wordt. ,,En als minister Anciaux gewoon nog een specifieke rondzendbrief rondstuurt, kunnen de gemeenten er onmiddellijk mee aan de slag'', meent Holemans.

Holemans herinnerde er de lokale mandatarissen ook aan dat de partij voortaan minder intern gaat vergaderen en meer de boer zal opgaan om met de mensen te praten. Om zich te oefenen stuurde hij de lokale Agalev-politici met een aantal enquêtes de straat op.

Met het oog op de regionale verkiezingen van volgend jaar trekt Agalev zich alvast op aan het resultaat van de recente deelstaatverkiezingen in Beieren, waar de socialisten fors verloren en de groenen het goed deden. ,,Als dit geen signaal is voor ons om sterk ons eigen project uit te werken, maar ook op federaal vlak kordaat oppositie te voeren'', dixit Holemans.

De Agalev-baas liet de kans niet onbenut om uit te halen naar de sp.a. Hij plaatste de groene, toekomstgerichte visie tegenover ,,de progressieveling die zich laat verleiden door de sirenenzang van het populisme. Progressieve politici luisteren meer dan ooit naar de bevolking, maar praten nooit mensen naar de mond''.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig