BRUSSEL -- De MR wil dat er een permanente werkgroep tussen de sportwereld en de politiek wordt opgericht om de sport een belangrijker plaats in de politieke besluitvorming te geven. Het voorstel werd vandaag gelanceerd door kamerlid Alain Courtois en senator Marc Wilmots.

De Franstalige liberalen willen dat alle bevoegde ministers zouden zetelen in de werkgroep, die hen voorstellen en maatregelen aan de hand zou kunnen doen die de sport ten goede komen. Een harmonisering van de verschillende wetgevingen staat ook op het verlanglijstje.

De MR wil ook een gemengd fonds (gespijsd vanuit de privé en de openbare sector) creëren dat grote sportprojecten zou financieren en sportfederaties toelaten om België te vertegenwoordigen tijdens grote manifestaties. Ook pleit de partij voor één minister van Sport in de Franse gemeenschap en het Waals gewest samen.

Op onderwijsvlak wil de MR dat de uren sport op school worden gehergroepeerd (twee uur na elkaar), dat er een minimale sanitaire infrastructuur aanwezig is en dat er in de Franse gemeenschap een Dag van de Sport wordt georganiseerd. Voorts zou de richting sportwetenschappen moeten gepromoot worden.

Op lokaal vlak stelt de MR een ,,sport-informatieloket'' in elke gemeente voor. De sportinfrastructuur in de scholen zou ruimer toegankelijk moeten zijn voor de sportclubs. Voorts pleit de partij voor een aangepast sociaal en fiscaal statuut voor topsporters, bezoldigde amateurs en het personeel van sportclubs, vrijwilligers inbegrepen.