GENT - Volvo Cars Gent kan uitbreiden dankzij financiële steun van de Vlaamse overheid. Dat was te horen na een vergadering met het Gentse stadsbestuur en enkele leden van de Vlaamse regering, onder wie minister-president Bart Somers. Burgemeester Frank Beke is tevreden over de toezeggingen.

Een daarvan is de financiering van de verhuiskosten voor houtimporteur Sidoco. Autoconstructeur Volvo Cars, een van de grootste werkgevers in de Gentse haven, wilde al lang uitbreiden, maar de Vlaamse regering kwam maar niet met geld over de brug om Sidoco te helpen verhuizen. Volvo aasde op de gronden van dat bedrijf. De Vlaamse regering heeft nu wél het nodige geld, zo was te horen op de persconferentie na de vergadering tussen stadsbestuur en minister-president Somers. Die had ook nog ministers Bossuyt en Keulen meegebracht, samen met enkele kabinetsmedewerkers van andere leden van de Vlaamse regering.

Sidoco verhuist naar het Kluizendok en Vlaanderen betaalt 12 miljoen euro voor de bouw van nieuwe loodsen en de verhuis van Sidoco's goederen. Ruim 7 ha grond komen daarmee vrij voor Volvo Cars, zodat de autoconstructuur kan uitbreiden, zegt havenschepen Daniël Termont. ,,Schitterend nieuws'', reageert die. Dat de doorbraak er nu komt, na drie jaar wachten, is volgens hem vooral te wijten aan de problemen met Ford Genk. ,,Men wilde het risico niet nemen nog eens zo'n fiasco mee te maken''.

Bij Volvo Cars reageren ze ,,zeer tevreden'', maar concrete uitbreidingsplannen of nieuws over de komst van nieuwe modellen is er nog niet, zegt Guido De Vilder, directeur communicatie. Wel kan het bedrijf nu eindelijk inspelen op een eventuele vraag om de productie op te drijven of om -- binnen enkele jaren -- in Gent een nieuw model te bouwen. ,,Dat kon tot nu niet. Want onze terreinen zijn tot de laatste vierkante meter volgebouwd''.

Ook voor de sociale huisvestingsmaatschappijen had de ministerdelegatie goed nieuws. Minister van Huisvesting Marino Keulen gaf vandaag groen licht voor de ombouw van de oude brandweerkazerne tot 17 sociale appartementen (prijskaartje: 1,8 miljoen euro waarvan 1,4 miljoen betaald door Vlaanderen). Keulen zei dat er op heel korte termijn ook nog andere Gentse dossiers getekend zullen worden. Bovendien krijgen 4 Gentse huisvestingsmaatschappijen tezamen ook nog 700.000 euro extra werkingssubsidies, omdat ze overwegend ,,arme'' huurders hebben en daardoor financieel moeilijk overeind blijven.

Somers wil wat betreft de grote infrastructuurwerken in de haven een structuur uitwerken naar het voorbeeld van Antwerpen, waarbij naast Vlaams geld ook alternatieve financiering mogelijk wordt. Hij had woensdag ook oog voor de financiële situatie van de grootsteden. Hij drukte erop dat de federale regering het verlies dat de steden lijden door het wegvallen van de energiedividenden, gedeeltelijk zal compenseren via de Elia-heffing. Beke is tevreden met de compensatie, hoewel die slechts gedeeltelijk is. ,,De put is daarmee niet helemaal gevuld, maar het probleem is beheersbaar''.