BRUSSEL - De NMBS kan tegen eind 2005 met 4.500 personeelsleden minder werken. De afslankingsoperatie zou volledig via (vervroegde) pensioneringen kunnen verlopen. Dat heeft de directie van de Spoorwegen bekendgemaakt. Maar de vakbonden vrezen voor een nog groter banenverlies. Zij hoorden vandaag van de directie dat 5.828 jobs verloren zouden gaan en hebben woedend het aan gang zijnde overleg over de toekomst van de NMBS verlaten. @
,,Ik voel me bedrogen'', zo verklaart José Damilot, de voorzitter van de socialistische overheidsbond, sector spoor. De vakbonden hebben beslist het sociaal overleg op te schorten. Volgende week maandag beraden de bonden zich over eventuele acties.

De NMBS-directie van haar kant reageerde verbaasd op het cijfer dat de vakbonden citeerden. Volgens een woordvoerder van de NMBS is er sprake van 4.544 afvloeiingen. Enkele weken geleden werd een cijfer in die orde van grootte al eens gelanceerd. Toen was er ook sprake van een 1.000-tal aanwervingen. Maar de onduidelijkheid zorgde toen en ook nu voor het nodige ongenoegen bij de vakbonden.

Vakbonden en directie van de Belgische spoorwegmaatschappij onderhandelen al enkele maanden over de toekomst van de NMBS. Om het bedrijf klaar te stomen voor de concurrentie en opnieuw financieel gezond te maken, wil gedelegeerd bestuurder Karel Vinck snoeien in het personeelsbestand. Grootste probleem blijkt de aanhoudende onduidelijkheid over het precieze aantal werknemers dat moet verdwijnen.

,,We vragen al enkele weken precieze cijfers, maar niemand wilde ons helpen. Vandaag, na lang rond de pot te draaien, komt de directie met een cijfer van 5.828 afvloeiingen voor de komende twee jaar", aldus Damilot. De vakbondsman was vandaag zwaar teleurgesteld. Maandag zullen de verschillende vakbonden zich beraden over welke strategie ze gaan volgen.

Ook Dominique Dalne van de christelijke overheidsvakbond bij het spoor, laakte woensdag de gebrekkige communicatie van de NMBS-directie. ,,Wanneer we concrete vragen stellen over de gevolgen van de verschillende maatregelen, krijgen we geen antwoord. Dat geldt zowel voor het goederen- als voor het passagiersvervoer. We weten nog altijd niet in welke jobs er gesnoeid zal worden". Volgens de vakbondsman roept dit vragen op over de bekwaamheid van de directie en dus ook over de levenskansen van de spoorwegmaatschappij.

De directie beklemtoonde vandaag nog dat er geen ontslagen zullen vallen, maar enkel natuurlijke afvloeiingen zullen gebeuren. De herstructurering heeft betrekking op de periode 2004-2005.

Bij bevoegd minister van overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte wilde men vandaag niet reageren.