BRUSSEL - In navolging van de federale kieshervorming zal in Vlaanderen een gelijkaardig systeem worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement daarover na het reces een voorstel van decreet indienen.
Dat zei minister-president Patrick Dewael vandaag op de persconferentie na afloop van de Vlaamse ministerraad. Dewael herhaalde dat hij over dat decreet, dat een tweederdemeerderheid behoeft, niet gaat onderhandelen met de CD&V-oppositie. ,,We laten het parlementaire werk zijn gang gaan'', aldus Dewael.

De hervorming van de federale kieswetgeving moet nog worden goedgekeurd door de Kamer (en later door de Senaat). Dewael liet zich vandaag ontvallen dat dat na het zomerreces zal gebeuren.