BRUSSEL - Enron, de Amerikaanse energiegigant die eind vorig jaar het faillissement moest aanvragen, zou zichzelf willen opvolgen, weliswaar onder een nieuwe naam en in verkleinde vorm. Dat berichtte de Wall Street Journal vandaag.

Bedoeling is dat het bedrijf terugkeert naar zijn roots. De aggressieve expansiestrategie was immers verantwoordelijk voor de ondergang van Enron.

De plannen die volgens de Wall Street Journal aan kredietverstrekkers werden voorgelegd, gaan uit van een klein geïntegreerd energiebedrijf met activa ter waarde van zo'n 11 miljard euro. De activa zouden verspreid zijn over Noord- en Zuid-Amerika.

Het bedrijf zou de voorkeur geven aan een nieuwe naam om te ontsnappen aan de 'smet' van het faillissement en de talrijke gerechtszaken die tegen Enron werden aangespannen. Als voorlopige werknaam werd OpCO Energy gekozen, aldus de Amerikaanse zakenkrant.

Het bedrijf hoopt enkele krachtcentrales, elektriciteitsbedrijven en gas-pijplijnen van het voormalige Enron in zijn bezit te mogen houden. De andere activa zouden geliquideerd worden door de procedure van bankroet. Nog 12.000 van de ooit 31.000 Enron-werknemers zouden in de spin off tewerkgesteld blijven.