BRUSSEL - Cannabisbezit en -gebruik dat gepaard gaat met openbare overlast zal in de toekomst bestraft worden met 3 maanden tot een jaar cel en/of een boete van 500 tot 10.000 euro. Zo staat in een uitvoeringsbesluit op het wetsontwerp over het bezit en gebruik van cannabis.
Het wetsontwerp en de uitvoeringskb's worden maandag bij de Kamer ingediend, kondigde premier Guy Verhofstadt vandaag na afloop van de ministerraad aan.

Het KB dat de strafmaat voor het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik vastlegt, maakt een onderscheid tussen enkelvoudig gebruik, problematisch gebruik (waarbij de betrokkene zijn gebruik niet meer onder controle heeft), en gebruik dat gepaard gaat met openbare overlast.

Voor enkelvoudig gebruik en problematisch gebruik gelden de straffen voor openbare dronkenschap. Bij enkelvoudig gebruik heeft enkel een registratie door de politie plaats. Bij problematisch gebruik wordt een proces-verbaal opgesteld en aan het parket overgemaakt. De procureur beslist of hij vervolgt dan wel doorverwijst naar de hulpverleging.

In het geval van openbare overlast -- op openbare plaatsen en/of in het bijzijn van minderjarigen -- wordt in principe vervolgd en liggen de straffen hoger dan nu. Een en ander kadert in het beleid om overlastsituaties als bron van onveiligheid en onveiligheidsgevoelens zwaar en effectief te bestraffen.