ANTWERPEN - De Antwerpse gouverneur Camille Paulus ontkent dat het dossier rond de aanstelling van kandidaat-burgemeester Patrick Janssens (SP.A) zo goed als rond is. Hij wacht naar eigen zeggen nog altijd op informatie van het parket-generaal over de stand van zaken in de gerechtelijke onderzoeken. Bovendien kan het dossier pas naar Vlaams minister Paul Van Grembergen gestuurd worden indien er ook een advies is over huidig burgemeester Leona Detiège. Die moet dan wel eerst ontslag nemen.
De gouverneur protesteert met een persbericht tegen berichten ,,waarin de indruk wordt gewekt dat ik mij als gouverneur bij de behandeling van het dossier van de voordracht van Patrick Janssens zou hebben laten leiden door partijpolitieke motieven.''

,,De suggestie dat ik in tegenstelling tot een maand geleden wel bereid zou zijn Patrick Janssens te accepteren als burgemeester, gaat compleet voorbij aan mijn wettelijke en werkelijke rol in dit dossier'', zegt Paulus.

De voordracht van Patrick Janssens zit nu al wekenlang geblokkeerd omdat het parket-generaal een bijkomend advies aan de gouverneur moet overmaken over de stand van zaken in vier gerechtelijke onderzoeken waar Janssens mogelijk in genoemd wordt. Dat advies kwam er tot nader order nog niet.

,,Zodra ik dat advies krijg zal ik daar mijn eigen advies aan toevoegen. Maar het dossier zal pas aan de minister worden overgemaakt wanneer het kan aangevuld worden met een advies van de procureur-generaal en mijzelf over de ontslagnemende burgemeester'', aldus Paulus.

Op het kabinet van de gouverneur werd vernomen dat Leona Detiège nog geen ontslag genomen heeft.